~ Muhabbet (i.) ▪️Ne zaman gitsem yanına, Bülent Amcam başlar anlatmaya. Başka hayatlardan, ülkelerden, çok başka düşüncelerden bahseder. Eski dostlarını yad eder, hatırlar. Der ki: “Biz onunla ayrı sevişirdik.” İlk duyduğumda garipsemiştim ben de. Sonra öğrendim. Muhabbet “Hubb”tan türemişti. Hubb “Sevgi” demekti. Sohbette ise aitlik var. “Sahib” kökünden türemiş. Biri sizi seviyor ve sohbetine layık görüyorsa sizin sahibinizdir. Siz de onun…. Kınalızade Ali Çelebi, ahlak-ı alaî’side şöyle demiş: Toplumsal hayatın düzeni bir taraftan adaletin tesis edilmesine ve sürdürülebilir olmasına; diğer taraftan da muhabbetin temin edilmesine bağlıdır. Muhabbetin var olduğu bir toplumda adalete ihtiyaç duyulmaz. Adalet hak aramak için başvurulan bir mercidir. Muhabbet ise insanın sevdikleri için isteyerek hakkından feragat etmesini neticelendirir. Kınalızade, ütopik bir toplum fantezisi kurgulamamaktadır aslında. Toplumun nüvesinin en güzel hislerinden biri olan muhabbet ile adaleti incelerken, muhabbetin ikiliği ortadan kaldırdığını; adaletin ise ikiliğin ortaya çıkmasından sonra zuhur ettiğini söyler. Adalet kendisine hak-haksızlık gibi bir yol bulup gelirken; muhabbet ittihadı ve birliği davet eden bir histir ve dünya üzerindeki bütün eşyaya sirayet etmiştir. • Biz onunla ayrı sevişirdik. Muhabbetle…~

View in Instagram ⇒